Chcete predávať

Vaše produkty alebo služby v Nemecku?

ReformBusiness je Váš potenciálny externý obchodný tím. Kontaktujte nás a získajte viac informácii, ako môžete využiť naše skúsenosti pri Vašej predajnej činnosti v Nemecku

Bezohľadu na to čo predávame a kde to predávame, kľúčom k nášmu spoločnému predajnému úspechu budú hlavne naše skúsenosti s rôznymi cieľovými skupinami, stratégiami a s predajom produktov a služieb našich doterajších vyše 60 zákazníkov

Využite aj Vy naše skúsenosti podporené vzdelaním Global Business na Harvard Business School pri predaji Vašich produktov alebo služieb v Nemecku. Radi by ste vedeli ako?

Chcete predávať

Vaše produkty alebo služby

v Nemecku?

ReformBusiness je Váš potenciálny externý obchodný tím. Kontaktujte nás a získajte viac informácii, ako môžete využiť naše skúsenosti pri predaji Vašich produktov alebo služieb v Nemecku

Mobilná verzia našej webovej stránky je do 1. apríla 2022 v aktualizácii. Navštívte prosím desktopovú verziu našej webstránky na Vašom počítači alebo na tablete. Ďakujem za Vašu trpezlivosť a Vašu flexibilitu!

 

Ako zlepšiť úspešnosť Vášho predaja v Nemecku

v B2B-spolupráci s nami?

Kontaktujte nás a porozprávajme sa o výhodách vašich produktov alebo služieb, o vašich doterajších predajných výsledkoch, o vašej konkurencii, o vašich cieľových skupinách, o vašich potenciálnych zákazníkoch a ich aktuálnom dopyte, o vašej predajnej stratégii, o vašich doterajších chybách a skúsenostiach, o vašom pláne predaja, o vašich možných a/alebo odskúšaných formách generovania potenciálnych zákazníkov, o doterajšej cene generovania potenciálnych zákazníkov, o predajných technikách používaných vašimi obchodnými zástupcami, o trvaní predajného procesu, o vašej úspešnosti, o vašich upsell-plánoch atď.

Naším spoločným cieľom bude zlepšenie vášho predajného úspechu v Nemecku. Naše služby sú flexibilné, vy sa rozhodnete, čo potrebujete: analýza predaja, konzultácia, stratégia predaja, plán predaja, predpredaj, analýza trhu, generovanie potenciálnych zákazníkov, budovanie dôvery, akvizícia zákazníkov, externý obchodný zástupca, predaj, upsell. Chceli by ste vedieť viac?

Čo hovoria naši zákazníci o kvalite našich služieb a o našich výsledkoch?

ZOMBIE Kaffee (Mníchov, Nemecko)

Boli sme – a stále sme – absolútne šťastní, že sme s obchodným tímom ReformBusiness odviedli veľmi dobrú prácu. Žiaľ, na trhu je veľa čiernych oviec, preto sme na Lászla a jeho tím narazili cez odporúčanie. Prvé prieskumné rozhovory potvrdili slová chvály, ktorými nám bol László opísaný. Kvalita generovania potenciálnych zákazníkov, ktoré poskytuje obchodný tím ReformBusiness, je vynikajúca. Úplne nás presvedčil aj jasný, veľmi štruktúrovaný a najmä transparentný spôsob práce. 100%-ne odporúčame služby obchodného tímu ReformBusiness. Najmä rýchlosť práce, samotný strategický prístup, prvotriedny networking a transparentný reporting robia spoluprácu pre nás veľmi cennou. Vždy presne vieme, čo sa deje s našou investíciou a sme dobre informovaní o aktuálnom stave akvizície. Chlapci sú absolútne profesionálni – takže ich služby môžeme s istotou odporučiť.

Stefan Andorfer, spoluzakladateľ ZOMBIE Kaffee (Mníchov, Nemecko)

Čo hovoria naši zákazníci o kvalite našich služieb a o našich výsledkoch?

RetroLabs (San Francisco, USA)

Obchodné poradenstvo tímu ReformBusiness bolo vynikajúce. Tešíme sa na potenciálne pokračovanie spolupráce v budúcnosti. Poradenstvo nám dalo nový pohľad na to, ako môžeme predať/štrukturovať náš obchodný model.

Seva Mouler, konateľ RetroLabs (San Francisco, USA)

Čo hovoria naši zákazníci o kvalite našich služieb a o našich výsledkoch?

Kreatel (Ľubotín, Slovensko)

So službami obchodného tímu ReformBusiness som bol a stále som veľmi spokojný. Dúfam, že sme rozbehli špičkovú spoluprácu, ktorá bude hodnotná pre obe strany. Tiež by som rád odporučil predajný tím ReformBusiness svojim priateľom. Predajný tím ReformBusiness je profesionálny, s charizmatickým manažérom, ktorý svojich zákazníkov uprednostňuje vždy na prvom mieste.

Martin Volk, konateľ Kreatel (Ľubotín, Slovensko)

Čo hovoria naši zákazníci o kvalite našich služieb a o našich výsledkoch?

getya.music (Mníchov, Nemecko)

S akvizíciou zákazníkov obchodného tímu ReformBusiness sme boli veľmi spokojní. Podarilo sa nám osloviť veľké množstvo potenciálnych zákazníkov a kvalifikovať ich na ďalšiu spoluprácu. Služby obchodného tímu ReformBusiness môžem bez výhrad odporučiť a už som tak aj urobil vo svojom osobnom prostredí. Spolupráca je štruktúrovaná a efektívna. Osobne aj telefonicky. Postup je možné rýchlo a individuálne prispôsobiť príslušnej situácii. To je neoceniteľné najmä na začiatku získavania zákazníkov. Ďakujeme za príjemnú spoluprácu.

Michael Haus, konateľ getya.music (Mníchov, Nemecko)

Čo hovoria naši zákazníci o kvalite našich služieb a o našich výsledkoch?

D.I.H. (Bratislava, Slovensko)

Boli sme veľmi spokojní so službami, ktoré poskytuje obchodný tím ReformBusiness. Kvalita, prispôsobovanie služby a komunikácia sú na najvyššej európskej úrovni. Služby obchodného tímu ReformBusiness radi odporúčame aj iným. Musíme poznamenať, že stredoeurópski poskytovatelia služieb by mali byť dobre pripravení na očakávania Západnej Európy. Len kvalitný produkt a dokonalá príprava vedú k obchodnému úspechu. Vysoká flexibilita a kreatívny prístup obchodného tímu ReformBusiness na nás urobili veľký dojem. Stručne povedané, obchodný tím ReformBusiness je spoľahlivým poskytovateľom služieb a aktívnym partnerom pri dosahovaní cieľov spoločnosti.

Ing. Juraj Horský, PhD., konateľ D.I.H. (Bratislava, Slovensko)